Giải quyết các vấn đề trong trường học

Trong quá trình đồng hành cùng con trên chặng đường học tập, có thể có những lúc xung đột nghiêm trọng nảy sinh và phụ huynh sẽ cần gặp một giáo viên, một chuyên gia tư vấn để thảo luận và giải quyết các vấn đề đó. Là phụ huynh, bạn hãy xem xét kĩ những ý tưởng này trước khi bạn đi đến cuộc họp đó.

0 1,766

Trong quá trình đồng hành cùng con trên chặng đường học tập, có thể có những lúc xung đột nghiêm trọng nảy sinh và phụ huynh sẽ cần gặp một giáo viên, một chuyên gia tư vấn để thảo luận và giải quyết các vấn đề đó. Là phụ huynh, bạn hãy xem xét kĩ những ý tưởng này trước khi bạn đi đến cuộc họp đó.

  1. Thừa nhận cảm xúc của con

Tiến sĩ Michael Thompson đã nhấn mạnh “Nếu bạn làm sai, bạn cần phải xác nhận cảm xúc của con bạn và sau đó mới thực hiện một số hành động.” nhưng trong những trường hợp mâu thuẫn xung đột với trường học, con bạn cần phải biết rằng bạn coi trọng con, tôn trọng và ghi nhận những cảm xúc của con”

  1. Hãy xem xét quan điểm của giáo viên

Mặc dù điều quan trọng là phải thừa nhận lời kể của con bạn về một sự kiện, bạn cũng nên nhớ rằng điều quan trọng là phải xem xét tình huống xảy ra xung đột. “Câu chuyện mà bạn có thể nghe được từ con bạn”, Tiến sĩ Lawrence Cohen, tác giả của Playful Parenting lưu ý. “Nó thường là một tình huống phức tạp đòi hỏi một quan điểm từ giáo viên. Nhưng đừng bỏ qua những phản ánh của con quý vị”.

  1. Đánh giá giáo viên một cách công bằng

Có thể có một số điều bạn có thể làm, nhưng có thể có những điều chắc chắn là không. “Có nhiều cách để tạo ra mối quan hệ tích cực với giáo viên của con bạn, ngay cả khi bạn có vấn đề hay khúc mắc với giáo viên,” Tiến sĩ Diane Levin khuyên, “Hãy nhớ rằng con bạn có thể cảm thấy rất khác với bạn, cả hai đều tích cực và tiêu cực. Và công việc của bạn là để bênh vực cho con bạn và bạn cũng cần nhớ rằng bạn không ở trong lớp học, để chứng kiến tất cả mọi chuyện phải không?”

  1. Gặp gỡ với cơ quan có thẩm quyền

Nếu một cuộc họp bạn đã thể hiện sự tôn trọng với giáo viên nhưng vẫn không đưa ra các giải pháp cho các mối quan tâm của bạn, thì bạn cần phải nhờ chuyên gia tư vấn và chia sẻ về việc “con tôi đang gặp khó khăn” và giải thích tại sao. Tiếp cận cuộc họp này với thông tin cụ thể và đề nghị những gì có thể được thực hiện để hỗ trợ con. Mô tả các vấn đề/mâu thuẫn một cách cụ thể và thực tế. “Bạn không thể mong đợi hành động ngay lập tức, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra phản hồi”

Michael Thompson, TS. Michael Thompson

Táo trường học dịch

Leave A Reply

Your email address will not be published.