Browsing Category

CHỌN TRƯỜNG

Kinh nghiệm dành cho phụ huynh trong việc giao tiếp hiệu quả với trường học của con. Các vấn đề liên quan đến đánh giá, lựa chọn trường học cho con.

Lãnh đạo trường học: 6 chiến thuật hiệu quả để chuẩn bị cho học sinh trung học vào đại học

Một sự thật đáng buồn về giáo dục ở Mỹ là không phải mọi trường trung học đều chuẩn bị cho học sinh thành công sau khi tốt nghiệp. Dù học sinh lựa chọn con đường nào sau trung học - đi làm, học nghề hoặc vào đại học - đó nên là lựa chọn
Read More...