Học Toán ở trường

Học Toán: kết nối trường học và gia đình Việc học Toán không bắt đầu và kết thúc trong lớp học. Con bạn đã học về Toán từ khi bé chào đời. Và một khi con bạn bắt đầu đến trường, bạn vẫn đóng một vai trò lớn trong việc giúp con tiếp tục
Read More...

Lãnh đạo trường học: 6 chiến thuật hiệu quả để chuẩn bị cho học sinh trung học vào đại học

Một sự thật đáng buồn về giáo dục ở Mỹ là không phải mọi trường trung học đều chuẩn bị cho học sinh thành công sau khi tốt nghiệp. Dù học sinh lựa chọn con đường nào sau trung học - đi làm, học nghề hoặc vào đại học - đó nên là lựa chọn
Read More...