Browsing Category

Hành vi

Những kinh nghiệm phụ huynh có thể chia sẻ, hỗ trợ con liên quan đến hành vi, tính cách, thái độ của con

Áp lực của thanh thiếu niên

Những điểm chính Áp lực là chuyện bình thường và nó không phải lúc nào cũng tồi tệ. Nhiều áp lực có thể thúc đẩy bạn hành động.Áp lực trở thành vấn đề nghiêm trọng khi nó quá nặng nề hoặc kéo dài.Dấu hiệu của áp lực ở thanh thiếu niên
Read More...