Browsing Category

Giáo viên của con

Chia sẻ các kinh nghiệm trong việc phối hợp với giáo viên giải quyết các vấn đề trong quá trình học tập của con.

Các Vấn Đề Rối Loạn Tâm Lý Thường Gặp Ở Trẻ Em Trong Trường Học Và Cách Giải Quyết Chúng (Phần 2)

Tiếp phần trước Trường học có thể làm gì để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của học sinh? Không thông báo hoặc giải quyết rắc rối ở trường học thì các vấn đề về tâm thần và hành vi của con bạn có thể trở nên tồi tệ hơn. Quan trọng hơn, điều
Read More...

Các vấn đề rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ em trong trường học và cách giải quyết chúng (phần 1)

Hàng triệu người đấu tranh với các vấn đề sức khỏe tâm thần hàng ngày, nhưng không ai muốn nghĩ rằng những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến trẻ em. Là cha mẹ, bạn có trách nhiệm biết con bạn cần gì và đáp ứng. Điều này bao gồm xác định các
Read More...