Browsing Category

Với Ban giám hiệu

Kinh nghiệm của phụ huynh trong việc làm việc với ban giám hiệu và nhà trường về các vấn đề liên quan đến học tập của con.

Top 5 ứng dụng di động trường học tạo điều kiện liên lạc giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh

Công tác liên lạc đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý bất kỳ tổ chức nào; nó phải nhanh chóng, đơn giản và minh bạch. Một ứng dụng dựa trên sự hiểu biết của người dùng và cho thấy quá trình học tập hoàn chỉnh của bất kỳ học sinh
Read More...