Khiếu nại về các vấn đề liên quan đến trường của con bạn

Bạn nên gặp ai nếu bạn không hài lòng với một vấn đề nào đó xảy ra ở trường và điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không phản hồi lại bạn? Chúng tôi sẽ đưa ra một số phương pháp để giải quyết những phàn nàn của phụ huynh về trường học của con.

0 1,840

Trong nhiều trường hợp phụ huynh cảm thấy không đồng tình về điều gì đó đã xảy ra ở trường của con. Đó có thể là một dự án học tập chưa được chấm điểm hoặc việc con bị bắt nạt… Hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng, nhưng đôi khi cũng có những vấn đề phức tạp khiến bạn phải dành nhiều thời gian.

Tất cả các trường phải có một chính sách cho việc khiếu nại, trong đó đặt ra những khuôn khổ, phương pháp để xử lý các khiếu nại. Điều này phải được công khai ngay từ khi con nhập học. Nhiều trường học công khai chính sách này trên trang web của trường. Thông thường, người đưa đơn khiếu nại thường là phụ huynh chứ ít khi là nhà trường. Nếu phụ huynh cảm thấy khiếu nại của mình chưa được giải quyết, bạn có quyền chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 1: những lo ngại ban đầu

Các trường học nên chú ý giải quyết giải quyết các vấn đề ngay từ khi nó vừa xuất hiện hoặc từ khi những phàn nàn của phụ huynh mới chỉ là một số ít hay chưa nghiêm trọng. Điều này có thể ngăn chặn chúng phát triển thành các vấn đề nghiêm trọng hơn. Bởi vì “Nếu ai đó có một mối quan tâm, họ sẽ luôn có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề lên”. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nói chuyện với giáo viên của con, mặc dù một số trường có một nhân viên chuyên được giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ huynh.

Đối với các vấn đề nhỏ, bạn có thể tự giải quyết bằng cách nói chuyện với giáo viên sau giờ học; Ngoài ra, bạn có thể gửi tin nhắn hay email cho giáo viên hoặc sắp xếp một cuộc họp không chính thức. Trong mọi trường hợp, bạn nên cố gắng phản ánh vấn đề đến với giáo viên càng nhanh càng tốt.

Nếu bạn không hài lòng với cách thức giải quyết của giáo viên, bạn có thể khiếu nại chính thức với nhà trường. Thông thường, điều này có ba giai đoạn riêng biệt, mặc dù vẫn có sự khác nhau giữa các trường:

Giai đoạn hai: khiếu nại được tiếp nhận bởi những người có trách nhiệm cao hơn trong nhà trường. Điều này nên được thực hiện bằng văn bản, và có khả năng liên quan đến việc gặp trực tiếp ban giám hiệu để thảo luận về vấn đề của bạn.

Giai đoạn ba: khiếu nại được gửi đến các cấp quản lí giáo dục. Nếu bạn không hài lòng với cách nhà trường xử lí vấn đề, bạn nên viết thư gửi đến các cấp cao hơn. Họ sẽ quyết định xem việc khiếu nại của bạn có đúng và hợp lý hay không.

Giai đoạn bốn: khiếu nại được gửi đến cấp cao hơn. Nếu bạn vẫn không hài lòng, bạn có thể viết thư hoặc gửi đơn cho các cơ quan chủ quản, đưa ra chi tiết đơn khiếu nại của bạn và yêu cầu họ lắng nghe và phúc đáp

Ở mọi giai đoạn, người xử lý khiếu nại, phụ huynh nên:

– Làm rõ những gì đã xảy ra cho đến hiện tại một cách trung thực và chỉ rõ những ai có liên quan.

– Làm rõ những gì bạn đang khiếu nại và tại sao bạn cảm thấy nó chưa được giải quyết.

– Liên lạc với nhà trường để làm rõ bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề của bạn hoặc thu thập thêm thông tin.

– Đưa ra một cách rõ ràng những gì bạn muốn để giải quyết vấn đề.

– Phỏng vấn bất kỳ ai liên quan đến vấn đề (ví dụ, giáo viên của con bạn) với một tinh thần hợp tác, cởi mở.

Ghi chép mọi cuộc họp.

Không có lời khuyên chính xác cho mỗi giai đoạn nên thực hiện trong thời gian bao lâu, mặc dù nhà trường nên đặt ra lịch trình riêng trong việc giải quyết các khiếu nại. “Tuy nhiên, điều này không nên hạn chế, và trường học nên linh hoạt nếu vấn đề thực sự nghiêm trọng và cần giải quyết ngay lập tức”.

Bảng theo dõi tiến trình giải quyết vấn đề

Nghe có vẻ hơi phức tạp khi nghĩ đến việc khiếu nại đi kèm với việc ghi chép tiến trình giải quyết, nhưng giai đoạn này giúp đảm bảo mọi thứ đề có bằng chứng, mà không có bất kỳ sự thiên vị nào từ những người có liên quan. Cuộc họp thường liên quan đến bạn với tư cách là người khiếu nại, giáo viên, ban giám hiệu và bất kỳ ai khác có liên quan – có thể bao gồm cả con. Bảng tiến trình sẽ là có sở để sau này bạn có thể bảo về quan điểm của mình.

Kết quả

Có nhiều kết quả có thể xảy ra khi bạn đưa ra một khiếu nại với trường học của con. Những điều này có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào tùy thuộc vào bạn việc bạn có hài lòng với câu trả lời hay không. Kết quả có thể bao gồm:

– Nhà trường xác nhận khiếu nại của bạn là phù hợp

– Một lời xin lỗi từ nhà trường

– Đưa ra một phương án giải quyết.

– Đảm bảo rằng sự cố sẽ không xảy ra lần nữa.

– Giải thích về những gì đã được thực hiện để đảm bảo nó sẽ không xảy ra lần nữa.

– Thỏa thuận các chính sách của trường đối với khiếu nại của bạn.

Nếu bạn vẫn không hài lòng …

Nếu đơn khiếu nại của bạn được chuyển đến một cấp cao hơn mà bạn vẫn không hài lòng với kết quả, bạn có thể thực hiện thêm mọi những bước xa hơn. Nếu con quý vị đang học ở một trường được quản lí bởi phòng giáo dục hoặc sở giáo dục, quý vị nên khiếu nại trực tiếp cho đến khi vấn đề được giải quyết trọn vẹn.

Theo www.theschoolrun.com

Táo trường học dịch

Leave A Reply

Your email address will not be published.