Browsing Category

Quan hệ xã hội

Trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến quan hệ xã hội của con: quan hệ bạn bè, tình yêu, quan hệ cộng đồng

Áp lực của thanh thiếu niên

Những điểm chính Áp lực là chuyện bình thường và nó không phải lúc nào cũng tồi tệ. Nhiều áp lực có thể thúc đẩy bạn hành động.Áp lực trở thành vấn đề nghiêm trọng khi nó quá nặng nề hoặc kéo dài.Dấu hiệu của áp lực ở thanh thiếu niên
Read More...

Một số nguyên tắc bảo đảm an toàn vào kỳ nghỉ hè cho trường học, phụ huynh và học sinh

Kỳ nghỉ hè đến rồi! Chúng ta nên vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, nếu bạn không tuân theo một số nguyên tắc bảo đảm an toàn vào kỳ nghỉ hè, bạn có thể phá hỏng nó và có nguy cơ bị xâm phạm an toàn cá nhân hoặc mất tài sản. Vấn đề bảo
Read More...