Browsing Tag

Chọn trường

Giáo dục song ngữ

Giáo dục song ngữ là quá trình dạy học sinh sử dụng hai ngôn ngữ. Các nhà giáo dục thường dạy học sinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, kết hợp với ngôn ngữ thứ hai, sử dụng các cấp độ khác nhau của ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ thứ hai tùy
Read More...